Opóźnienie w wydawaniu decyzji za Zorgtoeslag 2012

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, przekazywanych jeszcze w grudniu, do końca roku 2013 miały zostać wystawione decyzje. Niestety Toeslagen potrzebuje więcej czasu – ze względu na wiele nadużyć i wyłudzeń wnioski poddawane są szczegółowej kontroli przed wypłaceniem dodatku. (więcej…)